«ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ… ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ.

Χθες την εσπέραν ομάς εκ πεντήκοντα περίπου κομμουνιστών, επετέθη δια λίθων κατά της γερμανικής πρεσβείας, κειμένης επί της διασταυρώσεως της λεωφόρου Κηφισιάς και της οδού Ηρώδου του Αττικού. Οι κομμουνισταί προέβησαν εις αποδοκιμασίας κατά του Χίτλερ, συγχρόνως δε απεπειράθησαν να εισέλθουν εντός του μεγάρου με σκοπόν να κακοποιήσουν τον κ. πρεσβευτήν. Ο σκοπός χωροφύλαξ ηναγκάσθη προς εκφοβισμόν να πυροβολήσει εις τον αέρα, πράγμα τον οποίον είχεν ως αποτέλεσμα να τρέψει εις φυγήν τους κομμουνιστάς. Εις τους πυροβολισμούς έσπευσαν επί τόπου όργανα του γ΄ αστυνομικού τμήματος, τα οποία και συνέλαβον τους Γ. Τσαλαμάταν, 18 ετών, ελαιοχρωματιστήν, Ιω. Μπαμπατζάκην, 29 ετών, μικροπωλητήν, και Ηλ. Στυλιανίδην, ετών 17, μαρμαρογλύπτην.

Εκ των λίθων οι οποίοι ερρίφθησαν υπό των κομμουνιστών εθραύσθησαν οι υαλοπίνακες του γραφείου του κ. Έμπερτ, διευθυντού καπνεμπορικού οίκου, το οποίον οι επιτιθέμενοι εξέλαβον ως το του κ. πρεσβευτού.

Σημειωτέον ότι οι κομμουνισταί εχρωμάτισαν δι΄ ερυθρού χρώματος τους τοίχους και το προ της πρεσβείας πεζοδρόμιον, εγκατέλειψαν δε φεύγοντες και μίαν ερυθράν σημαίαν».

(Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», Σάββατο 8 Απριλίου 1933 – Σημείωση σ.: Στις 30 Ιανουαρίου 1933, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Πάουλ φον Χίντενμπουργκ, διόρισε τον Χίτλερ καγκελάριο της Γερμανίας.)

Πηγή: ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ