Αντιγράφουμε από την έρευνα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ: «ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν από τον πόλεμο, τη βία, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διώξεις ξεπέρασε πλέον το συγκλονιστικό ορόσημο των 100 εκατομμυρίων για πρώτη φορά στα χρονικά».

Τα ευχολόγια δεν έλειψαν όπως σε κάθε αντίστοιχη έρευνα που καταγράφονται τα «έργα και οι ημέρες» του καπιταλιστικού- ιμπεριαλιστικού συστήματος.

Στην ίδια έρευνα διαβάζουμε: «Ο συνολικός αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων αντιστοιχεί σε πάνω από το 1 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού ενώ ισοδυναμεί με την 14ηπιο πολυπληθή χώρα στον κόσμο».

Δε μπορεί να μη σκεφτεί κανείς τους απολογητές του ιμπεριαλισμού και τους «οραματιστές» της καπιταλιστικής ανωτερότητας, ως οικονομικό σύστημα, που μόνιμα σκούζουν για τη συμμετοχή τους στην… πρόοδο της ανθρωπότητας!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολέμων, των εμφύλιων συγκρούσεων που οι ιμπεριαλιστές τρέφουν και της ιμπεριαλιστικής αφαίμαξης των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη.

Παραμένει ως ζητούμενο η αντιιμπεριαλιστική αντεπίθεση των λαών. Παραμένει ζητούμενο να κατανοηθούν και να μελετηθούν οι αντιθέσεις που γεννά ο ιμπεριαλισμός έτσι ώστε οι λαοί και τα απελευθερωτικά κινήματα να πατήσουν σε ένα στέρεο πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής που θα σπάσει τα καπιταλιστικά δεσμά.

Την ειρήνη και την παναθρώπινη λευτεριά μπορεί να εξασφαλίσει μόνο ο σοσιαλισμός/κομμουνισμός και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλεύουμε χωρίς σταματημό.