Το Μετωπικό Σχήμα για την Υγεία αποτελείται από άνεργες-ους και εργαζόμενες-ους στην εστίαση-επισιτισμό, στις ταχυμεταφορές, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΟΤΑ, Υγεία).

Η αφίσα κολλιέται σε γειτονιές και στο κέντρο της Αθήνας.