Για την περίπτωση των 2 απολυμένων από ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβο