Σε μια εποχή που έχουν ξεχαστεί και τα “βασικά”, είναι κάποιες πρωτοβουλίες που υπενθυμίζουν τη “γραμμή πλεύσης” για τους εργαζόμενους.

Αφίσα που κολλιέται στο κέντρο της Αθήνας, σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους: