Ως Βίδα και Prolet connect συμμετέχουμε και στηρίζουμε το απεργιακό μπλοκ της Σ.Β.Ε.Ο.Δ στις 10/6.