Η επιστολή έχει σταλεί και πρωτοκολληθεί και στους δύο Δήμους

Προς

κ. Δήμαρχο ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΙΑΙΑ
Όλους τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΑΙΑΣ.

Από:
Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας (ΣΑΒΕ)

Ερώτηση για την ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων/δημοτών σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το Δήμο μας.

Κ. Δήμαρχε και Κύριοι/ες Δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων: Ν.3463/2006 ΦΕΚ α 114/30.06.2006 και συγκεκριμένα:

Άρθρο 214(Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις)

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας. […]

Διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 215(Αναφορές και προτάσεις – Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων)

«1. Οι δημότες και οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις δραστηριότητες του Δήμου ή της Κοινότητας.

2. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

3. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.

4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο του δημοτικού ή τοπικού διαμερίσματος μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών.»

Όπως περιγράφεται στα δύο παραπάνω άρθρα οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους δημότες και επιπλέον να προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις.

Είναι πέρα από προφανές πως η καταστροφή του δήμου που ζούμε από τις πυρκαγιές έχει δυσκολέψει αφάνταστα το παρόν και έχει κάνει δυσοίωνο το μέλλον μας. Κάτοικοι εγκαταλείπουν τον τόπο και άλλοι σκέφτονται να το πράξουν στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, τα επακόλουθα, μετά το καμένο δάσος, πλημμυρικά φαινόμενα αυξάνουν την ανησυχία και τις πιθανότητες να εγκαταλείψει τον τόπο ένα ακόμη μέρος των κατοίκων. Ενώ, δεν είναι λίγοι αυτοί και αυτές που σκέφτονται πως αργά ή γρήγορα θα θρηνήσουμε θύματα.

Δύο και πλέον μήνες από τις πυρκαγιές, δημότες και κάτοικοι δεν λαμβάνουμε καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση από τον Δήμαρχο και τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές για όλα αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα συμβούν στον δήμο μας. Η ενημέρωση δεν είναι ελλιπής, αλλά ανύπαρκτη. Αυτά που μαθαίνουμε τα πληροφορούμαστε από έντυπα και διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το αβάστακτο βάρος της καταστροφής το συμπληρώνει η εκκωφαντική απουσία πληροφόρησης.

Πλήθος είναι τα ερωτήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπως:

 • Τι σκοπεύει ο δήμος να πράξει ώστε να αποζημιωθεί το σύνολο των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές λόγω πυρκαγιών και πλημμυρών και όχι μόνο οι «επαγγελματίες;»
 • Ποιες είναι οι προτάσεις του δήμου, ώστε να κάνουμε το τόπο μας ξανά βιώσιμο και να περιορίσουμε την φυγή των κατοίκων;
 • Ποιες είναι οι κινήσεις που έχει προβεί ο δήμος μας ώστε να εμποδίσει στα σχολεία του δήμου τη συρρίκνωση τάξεων και διδάσκοντος προσωπικού που συμβαίνει;
 • Ενώ έχουν εκπονηθεί οι μελέτες για τις καμένες περιοχές από το δασαρχείο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, γιατί καθυστερεί η ανάθεση των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε μια σειρά από περιοχές;
 • Ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών εταιρειών / αναδόχων του δήμου μας; Ποιες είναι αυτές και τι έργα σκοπεύουν να κάνουν στη περιοχή;
 • Ποιες θεσμικές διαδικασίες έχουν κινήσει και σε ποιες νομικές κινήσεις έχουν προβεί οι δημοτικές αρχές για να εμποδίσουν την εγκατάσταση αιολικών βιομηχανικών πάρκων;
 • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα σχέδια της «Επιτροπής Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Εύβοιας» (ΕΟΑΕ) με επικεφαλή τον κ. Μπένο;
 • Είναι νόμιμο και ηθικό σε μια επιτροπή ιδιωτών, όπως η ΕΟΑΕ, να εκχωρούνται υπερεξουσίες και να παραδίδονται τα κλειδιά του δήμου μας; Επ’ αυτού ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής;
 • Σύμφωνα με το σύνταγμα, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός μιας περιοχής είναι αντικείμενο των αρχών του κράτους. Ποιος νομιμοποιεί την επιτροπή ιδιωτών ΕΟΑΕ, να εκπονεί μελέτες για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό του δήμου μας; Δεν υπερβαίνει κατά πολύ περισσότερο τα καθήκοντα κάποιων «εθελοντών ιδιωτών;»
 • Δεν είναι απαραίτητο και ζωτικής σημασίας οι κάτοικοι να γνωρίζουμε για την πορεία των αντιδιαβρωτικών- αντιπλημμυρικών έργων, για τις ελλείψεις τους, για την χρηματοδότησή τους;
 • Για όλα τα παραπάνω ερωτήματα, που εν τέλει διαμορφώνουν τους όρους διαβίωσης και τους συσχετισμούς ώστε να παραμείνουμε οι κάτοικοι στο τόπο, γιατί οι δημοτικές αρχές δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους: εμάς τους κατοίκους;

Η Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας λέει πως οι κάτοικοι πρέπει να γνωρίζουμε τί και από ποιους σχεδιάζεται για τον τόπο μας. Οι κάτοικοι και δημότες οφείλουμε να λέμε τη γνώμη μας για τις αποφάσεις που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για το τόπο και τις ζωές μας. Οφείλουμε να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και να παραθέτουμε λύσεις και προτάσεις και οι δημοτικές αρχές οφείλουν να τις λαμβάνουν υπόψιν. Στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι απαράδεκτο οι κάτοικοι να είμαστε παραγκωνισμένοι και να μας αγνοούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές του τόπου μας.

Ζητάμε:

 1. Να δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα.
 2. Άμεση σύγκληση λαϊκών συνελεύσεων σε όλα τα χωριά για την ενημέρωση και την διαβούλευση με τους κατοίκους του συνόλου των σχεδιασμών που αφορούν το δήμο μας.
 3. Οι δημοτικές αρχές να καλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα ανοιχτές συνελεύσεις κατοίκων στα χωριά του Δήμου, για την ενημέρωση και την διαβούλευση με τους κατοίκους των ζητημάτων που προκύπτουν.
 4. Την έγκαιρη και συχνή έκδοση δελτίων τύπου από τις δημοτικές αρχές για την πληροφόρηση των κατοίκων

Μετά τιμής
Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας

Διαβάστε ακόμα: