Το παρόν δελτίο τυπώθηκε σε 1.500 αντίτυπα και μοιράζεταιχέρι-χέρισε γειτονιές της Αθήνας και σε χώρους δουλειάς.Τα κείμενα που το αποτελούν είναι θέσεις και απόψεις της Ταξικής Πολιτικής Οργάνωσης Βίδα – Prolet Connect.

Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μόνο αν συσπειρωθούν και ακολουθήσουν ταξική γραμμή πάλης μπορούν να βάλουν εμπόδιο στην καπιταλιστική αφαίμαξη και την ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή.

Για επικοινωνία, σχόλια, οικονομική στήριξη: proletconnect@gmail.com