Μπροσούρα που κυκλοφόρησε τον Μάρτη του 2022 από τη Βίδα