Διαβάσαμε στα τοπικά νέα της Λευκάδας ότι δύο εργάτες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ανήμερα του Μ. Σαββάτου, «έκαναν ανάσταση» πάνω στον πυλώνα της ηλεκτροδότησης. Το χωριό Καρυά και οι κάτοικοί του «είδαν το φως» μετά την τετράωρη εργασία του Βασίλη και του Παναγιώτη. Η ανθρώπινη εργασία αυτών των δύο εργαζομένων ήταν αυτή που έφερε το φως και όχι κάποιο θαύμα. Οι δύο εργαζόμενοι αντικατέστησαν τον καμένο μετασχηματιστή σε χρόνους πολύ έξω από τους αναμενόμενους σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι χωριανοί ευχαρίστησαν τους δύο εργάτες, ενώ επιστολή έστειλε και το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Οι εναερίτες είναι ένας κλάδος με πολλούς νεκρούς. Χτυπήθηκαν δικαιώματα χρόνων για αυτούς που «σκαρφαλώνουν στα ρεύματα». Η εντατικοποίηση και η υποστελέχωση είναι αυτά που στέλνουν εναερίτες στον θάνατο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι αστικές κυβερνήσεις σαλαμοποίησαν και στη συνέχεια ιδιωτικοποίησαν τα κομμάτια της ΔΕΗ. Έβαλαν τους εργολάβους σε κάθε υπηρεσία (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ), με αποτέλεσμα την αφαίρεση δικαιωμάτων και το πετσόκομμα των υποδομών. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαναγκαστεί να δουλεύουν «έξω από τους αναμενόμενους χρόνους» και αυτό δεν είναι σίγουρα άξιο «συγχαρητηρίων».

Ο Βασίλης και ο Παναγιώτης, όπως και ο κάθε Βασίλης και Παναγιώτης, θέλουν εκτός από ευχαριστίες και πράξεις, που να αντανακλάν τα ευχαριστώ για το κοινωνικό έργο που παράγουν με την εργασία τους. Οι Καρυώτες, όπως και οι κάθε Καρυώτες, πρέπει να παλέψουν για Ρεύμα-Νερό-Παιδεία-Υγεία και να τα διεκδικήσουν ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως εμπορεύματα που είναι σήμερα.